הורד

 • LANTAISI AZT012003170049-RED-אישור
 • תושבת רכב חישה אוטומטית
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד
 • מטען אלחוטי לטלפון
 • תושבת טעינה אלחוטית נוחה עם שתי אחיזות (cw10)
 • תושבת טעינה אלחוטית נוחה עם שתי אחיזות
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד (dw06)
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד 10 תעודת פטנט (חתימה אלקטרונית)
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד 16 תעודת פטנט (חתימה אלקטרונית)
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד cw10 תעודת פטנט (חתימה אלקטרונית)
 • מטען אלחוטי לטלפון נייד Ts16 תעודת פטנט (חתימה אלקטרונית)